Kurs napełniania i obsługi zbiorników ciśnieniowych

Obrót gazami technicznymi i medycznymi wymaga zaangażowania siły ludzkiej podczas konserwacji oraz napełniania zbiorników. Rodzi to potrzebę posiadania wykwalifikowanej kadry technicznej, której kompetencje są potwierdzane certyfikatem UDT. Z nami zdobędziesz wymagane świadectwo kwalifikacji i podejmiesz nową, satysfakcjonującą pracę.

Cena kursu 850zł/os.

Szkolenie prowadzone jest w formie on-line lub stacjonarnej, wedle życzenia kursantów.

Zainteresowany?

Zadzwoń: +48 888 817 777

Napełnianie i obsługa butli

Podstawa prawna certyfikacji na napełnianie i konserwację zbiorników na gaz

Zasady certyfikacji osób do obsługi i konserwacji butli na gazy opisane są w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Uprawnienia UDT są wymagane dla osób napełniających i obsługujących ciśnieniowe zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 gazami:

 • skroplonymi, jak fluorowanymi, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak i LPG,
 • sprężonymi, w tym tlen, powietrze, azot, argon,
 • rozpuszczonymi – acetylen.

Napełnianie i konserwacja butli – dla kogo szkolenie?

Kurs przeznaczony jest głównie dla osób, konserwujących lub serwisujących stacjonarne urządzenia klimatyzacyjne, pompy ciepła i klimatyzacyjne, zawierające fluorowane gazy cieplarniane lub substancje, podlegające kontroli. Mogą z niego skorzystać także osoby, planujące podjąć pracę przy przelewaniu, sprężaniu i skraplaniu gazów technicznych i medycznych, punktów sprzedaży propanu i butanu, czy napełniania butli dla płetwonurków.

Wymagania związane z kursem na napełnienia i konserwację butli

Osoby kandydujące do certyfikatu UDT do napełniania i konserwacji zbiorników na gaz powinny spełniać warunki:

 • pełnoletności (ukończone 18 lat),
 • wykształcenie min. podstawowe,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
 • opłacenie szkolenia.

Nasz wysiłek – Twój sukces

Oferowany przez nas kurs napełniania i obsługi butli na gaz przygotowujemy z największą starannością tak, aby zawartość merytoryczna była jak najlepiej przyswajalna. Wykłady doświadczonych lektorów i instruktorów, wspieramy precyzyjnie dobranymi prezentacjami multimedialnymi i materiałami tradycyjnymi, umożliwiającymi samodzielne powtórki. Teoretyczna część kursu ma na celu przekazanie wiadomości z zakresu:

 • konstrukcji zbiorników przenośnych,
 • osprzętu zbiorników,
 • napełniania i opróżniania ich,
 • zachowania gazów, poddanych sprężaniu i rozprężaniu,
 • przepisów BHP i przepisów powiązanych.

Teoretyczne szkolenie z konserwacji i napełniania butli przenośnych prowadzone jest w formie on-line oraz w formie stacjonarnej i zamkniętej. Każdy zainteresowany może wybrać odpowiadającą mu formę dokształcania.

Częścią praktyczną kursu zajmują się wykwalifikowani instruktorzy, którzy nauczą naszych kursantów, jak bezpiecznie i poprawnie sprawdzić, i przygotować zbiornik by napełnić go gazem.

Kurs napełniania i obsługi zbiorników ciśnieniowych przeprowadzamy według Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu – gwarantuje to spójność szkolenia z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń: +48 888 817 777

zobacz pełne dane kontaktowe.

 

Lub zapytaj o kurs przez formularz

  Egzamin i certyfikat UDT

  Po zakończeniu jednodniowego szkolenia z napełniania i obsługi zbiorników ciśnieniowych, przeprowadzany jest egzamin z teorii i praktyki, nad którego przebiegiem czuwa Komisja Egzaminacyjna. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, uczestnik kształcenia nabywa uprawnienia kwalifikacyjne UDT, potwierdzone bezterminowo ważnym certyfikatem. Jak w przypadku innych certyfikatów UDT, tak i tym można posługiwać się na terenie całej Wspólnoty Europejskiej.