Szkolenie na podesty ruchome przejezdne

Chcesz podnieść kwalifikacje? Szukasz lepiej płatnej pracy? Masz uprawnienia UDT do obsługi innych urządzeń? Nieważne, co napędza Twoją motywację – potrzebujesz efektywnego szkolenia na podesty ruchome UDT. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Koszt kursu 350zł

Kurs na podesty ruchome przejezdne:

 • teoretyczny w formie on-line (lub na życzenie kursanta – stacjonarnie),
 • stacjonarny na placu manewrowym należącym do naszej firmy.

Zainteresowany?

Zadzwoń: +48 888 817 777

Podesty ruchome przejezdne

Podesty ruchome przejezdne w nomenklaturze UDT

Popularne “zwyżki”, “nożycówki” lub “kosze” to maszyny przejezdne, przeznaczone do przemieszczania osób na stanowiska robocze, znajdujące się powyżej poziomu terenu. Składają się z platformy roboczej z pulpitem sterowniczym, podwozia i mechanizmów podnoszących.

Podesty ruchome podlegają dozorowi technicznemu na mocy Rozporządzenia RM z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń, podlegających dozorowi i Rozporządzenia Ministra PiT a dnia 30 października 2018r, w sprawie warunków technicznych dozoru.

Badania, jakim podlegają podesty ruchome przejezdne w ramach czynności dozorowych dzielą się na:

 • okresowe, sprawdzające realizację zaleceń z poprzedniego badania, stan urządzenia, poprawność pracy zabezpieczeń, istnienie instrukcji, napisów i znaków ostrzegawczych oraz czy nie wymaga działań naprawczych,
 • doraźne eksploatacyjne, wykonywane w ramach bieżących potrzeb,
 • powypadkowe lub poawaryjne, przeprowadzane w razie wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia lub wypadku z udziałem podestu.

Charakterystyka podestów ruchomych przejezdnych

Zastępują tradycyjne rusztowania, co wydatnie przyspiesza wykonywanie prac i zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Mogą występować w wersji:

 • przegubowej (podnośniki koszowe),
 • nożycowej (“nożycówki”),
 • teleskopowej.

Występują w postaci montowanej na pojeździe lub przewoźnej. Wyposażone są w napęd kołowy, gąsienicowy a zasilane są energią elektryczną albo silnikiem spalinowym.

Wymagania

Uczestnik kursu na operatora podestów ruchomych przejezdnych powinien mieć ukończony 18 rok życia najpóźniej w dniu przystąpienia do egzaminu oraz posiadać minimum wykształcenie podstawowe.

Pytania egzaminacyjne

Zapoznaj się z pełną i kompletną listą pytań egzaminacyjnych UDT wraz z odpowiedziami dla kursu: Podesty ruchome przejezdne.

Kliknij tutaj >>

Jak wykorzystuje się potencjał podestów ruchomych przejezdnych?

Wykorzystywane są głównie do prac na wysokości w budownictwie. Ich mobilność i wszechstronność sprawdza się przy wykonywaniu:

 • montażu klimatyzacji, instalacji, reklam,
 • prac elewacyjnych i dekarskich,
 • montażu instalacji elektrycznych, wymianie oświetlenia,
 • w sadownictwie.

Korzystanie z podestów przejezdnych ruchomych ma na tyle duży wpływ na tempo prowadzenia prac, że warto z góry założyć ich udział w wykonywanym zadaniu, podczas planowania prac.

Jak zdobyć uprawnienia do obsługi podnośników przejezdnych?

Należy zdać egzaminu UDT, poprzedzony szkoleniem z zakresu obsługi podestów ruchomych przejezdnych oraz niezbędną praktyką w naszej jednostce szkoleniowej. Celem kursu jest przygotowanie kandydata do egzaminu państwowego UDT oraz do późniejszej pracy jako operatora podestów ruchomych przejezdnych i podnośników koszowych.
Warunkami przystąpienia do kursu i egzaminu są:

 • ukończony 18 rok życia,
 • wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły podstawowej,
 • umiejętność posługiwania się językiem polskim w mowie i w piśmie w stopniu komunikatywnym,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy,
 • opłacenie szkolenia i egzaminu.

Egzamin odbywa się na nasz wniosek przed komisją, powoływaną przez terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego. Dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku o egzamin UDT jest pełnomocnictwo, gdyż kandydaci nie składają go osobiście, lecz za naszym pośrednictwem.

Program szkolenia na obsługę podestów ruchomych

Nasze kursy na podesty przejezdne o wymiarze 35 godzin, składają się z części teoretycznej prowadzonej online lub stacjonarnie (zależnie od życzenia kursantów), zawierającej:

 • wiadomości ogólne z zakresu stateczności, wytrzymałości i udźwigu,
 • rodzajach podwozi i napędów,
 • informacje o eksploatacji i konserwacji,
 • przepisach dozorowych,
 • zasadach BHP.

Po części teoretycznej odbywa się praktyczna część kursu.

Termin ważności uprawnień na podesty ruchome przejezdne

Po zakończonym kursie i pozytywnym wyniku egzaminu na uprawnienia UDT kursant otrzymuje uprawnienia na podesty ruchome przejezdne z terminem ważności 5 lat od daty zdanego egzaminu.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń: +48 888 817 777

zobacz pełne dane kontaktowe.

 

Lub zapytaj o kurs przez formularz

 

Lub wybierz odpowiedni kurs z listy poniżej i zapisz się od razu!

Co zyskasz?

Zdobywając z nami uprawnienia UDT na podesty ruchome przejezdne otwierasz sobie drogę do zatrudnienia w wielu firmach z różnych branż. Zajmujemy się organizacją szkolenia jak i egzaminu państwowego, co pozwala na przejście przez cały cykl w jednym miejscu. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia najlepszych wykładowców i praktyków zagadnienia.

Aktualna lista kursów UDT naszego ośrodka szkoleniowego

Kliknij w wybrany kurs i zapisz się już teraz!
Gratulujemy!

Zapisałeś się na szkolenie

Sprawdź swój e-mail, w którym podaliśmy
wszystkie szczegóły.

Życzymy powodzenia!

16 wrz.
Ładowarki teleskopowe
Zabrze
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

Lokalizacja
ul. Wolności 345/802
41-800 Zabrze

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

16 wrz.
Podesty ruchome
Katowice
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

Lokalizacja
40-097 Katowice
ul. 3 Maja 15

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

17 wrz.
Wózki widłowe
Zabrze
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

NIP: 648 277-58-07
REGON: 362806636

Lokalizacja
ul. Wolności 345/802
41-800 Zabrze

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

20 wrz.
Wózki widłowe
Katowice
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

Lokalizacja
40-097 Katowice
ul. 3 Maja 15

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

21 wrz.
Ładowarki teleskopowe
Katowice
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

Lokalizacja
40-097 Katowice
ul. 3 Maja 15

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

22 wrz.
Ładowarki teleskopowe
Zabrze
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

Lokalizacja
ul. Wolności 345/802
41-800 Zabrze

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

23 wrz.
Wózki widłowe
Zabrze
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

NIP: 648 277-58-07
REGON: 362806636

Lokalizacja
ul. Wolności 345/802
41-800 Zabrze

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

24 wrz.
Podesty ruchome przejezdne
Zabrze
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

NIP: 648 277-58-07
REGON: 362806636

Lokalizacja
ul. Wolności 345/802
41-800 Zabrze

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

27 wrz.
Wózki widłowe
Częstochowa
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

Lokalizacja
42-217 Częstochowa
ul. Żwirki i Wigury 6/14

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

28 wrz.
Ładowarki teleskopowe
Opole
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

Lokalizacja
kurs online
nie musisz wychodzić z domu
#zostańwdomu i zdobądź uprawnienia

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

29 wrz.
Ładowarki teleskopowe
Kraków
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

Lokalizacja
ul. Jęczmienna 9
31-268 Kraków

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

30 wrz.
Ładowarki teleskopowe
Częstochowa
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

Lokalizacja
42-217 Częstochowa
ul. Żwirki i Wigury 6/14

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

30 wrz.
Podesty ruchome
Kraków
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

Lokalizacja
ul. Jęczmienna 9
31-268 Kraków

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

01 październik
Wózki widłowe
Kraków
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

Lokalizacja
ul. Jęczmienna 9
31-268 Kraków

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności