Audyty energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej

Osoby posiadające uprawnienia do sporządzania audytów i świadectw energetycznych to coraz częściej poszukiwani na rynku pracy specjaliści. Zapotrzebowanie na tego typu fachowców to m.in. wynik nowych regulacji Unii Europejskiej oraz nowej wersji programu Czyste Powietrze.

Zainteresowany?

Zadzwoń: +48 888 817 777

lub

Sprawdź terminy szkoleń audytów i świadectw energetycznych

Kursy audytów i świadectw energetycznych

Regulacje Unii Europejskiej i Program „Czyste Powietrze”

W kwietniu 2023 roku, zgodnie z nowymi regulacjami Unii Europejskiej, na właścicieli budynków, lokali mieszkaniowych i komercyjnych, został nałożony obowiązek – pod groźbą nałożenia kary finansowej – sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Natomiast nowa wersja programu Czyste Powietrze, wprowadzona 3 stycznia 2023 roku, wymusiła na jego beneficjentach, starających się o dofinansowanie w zakresie termomodernizacji budynku, obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego (zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku).

Szansa na rozwój!

Aby przeprowadzić audyt energetyczny lub sporządzić świadectwo energetyczne potrzebne są odpowiednie kompetencje. Jeśli jesteś zainteresowany poszerzeniem swoich kwalifikacji o nowe, cenne umiejętności, chcesz samodzielnie, profesjonalnie, zgodnie z prawem i jednocześnie odpłatnie wykonywać audyt energetyczny lub świadectwo energetyczne, skorzystaj z naszej oferty i zostań wykwalifikowanym specjalistą!

Cena kursu audyt energetyczny: 3300 zł
Cena kursu świadectw energetycznych: 2900 zł

Kurs audytów energetycznych

To specjalistyczne szkolenie skierowane do osób, które posiadają już kompetencje w zakresie wykonywania świadectw energetycznych, jednak chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o kolejne umiejętności, tj. samodzielne wykonywanie profesjonalnych audytów energetycznych, przeprowadzanych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r.

Kurs audytów energetycznych trwa 3 dni i obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin (test jednokrotnego wyboru lub egzamin ustny w przypadku wybrania egzaminu w formie on-line). Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik kursu otrzymuje certyfikat wystawiany przez TÜV Rheinland Polska, który uprawnia do wykonywania zawodu audytora energetycznego.

Wraz z otrzymaniem dokumentu możesz wykonywać audyty energetyczne dla potrzeb termomodernizacji (wymagane m.in. w programie Czyste Powietrze). Dostajesz też możliwość zostania członkiem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Gwarantujemy 100% zdawalność lub zwrot pieniędzy!

Podczas zajęć korzystamy z autorskiego programu stworzonego przez Fundację Poszanowania Energii. Kładziemy nacisk na rozwój praktycznych umiejętności – w czasie szkolenia uczestnicy wykonują realny audyt budynku.

Cena kursu audyt energetyczny: 3300 zł

Sprawdź terminy szkoleń: Audyt Energetyczny

Certyfikat TUV

Kurs świadectw energetycznych

Kurs świadectw energetycznych skierowany jest do osób, które pragną zawodowo, odpłatnie i zgodnie z prawem wykonywać świadectwa energetyczne budynków i mieszkań (sporządzanych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r) oraz mają odpowiednie wykształcenie, tj spełniają jedno z poniższych kryteriów.:

 • posiadają tytuł zawodowy inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera,
 • mają ukończone studia wyższe oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,
 • posiadają uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Kurs świadectw energetycznych trwa 3 dni, w trakcie których jego uczestnik bierze udział w zajęciach teoretycznych (1 dzień), praktycznych (2 dzień) i następnie przystępuje do egzaminu (3 dzień). Szkolenia prowadzone są w Warszawie, Zabrzu, Katowicach i Poznaniu. Osoba, która ukończyła kurs i pozytywnie zdała egzamin zyskuje niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu, potwierdzone certyfikatem od TÜV Rheinland Polska  oraz wpis do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków. Gwarantujemy 100% zdawalność podczas egzaminu lub zwrot pieniędzy!

Posiadamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Podczas zajęć korzystamy z programu Audytor OZC. W trakcie szkolenia stawiamy na rozwój praktycznych umiejętności.

Cena kursu świadectw energetycznych: 2900 zł

Sprawdź terminy szkoleń: Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń: +48 888 817 777

lub

Sprawdź terminy szkoleń audytów i świadectw energetycznych

 

Lub zapytaj o kurs przez formularz

  Dlaczego warto wybrać nasze kursy?

  • Zapewniamy wysoki poziom kształcenia i dostęp do najlepszych specjalistów z branży.
  • Stawiamy nacisk na zdobycie praktycznych umiejętności.
  • Naszym uczestnikom dajemy możliwość odbycia kursu teoretycznego w formie on-line.
  • Dla tych, którzy nie mogą wziąć udziału w szkoleniu w ciągu dni roboczych, organizujemy także szkolenia w weekendy.
  • Na nasze kursy można uzyskać dofinansowanie w ramach: KFS, BUR i Funduszy Europejskich.
  • Pomagamy w zakwaterowaniu w miejscu szkolenia.
  • Gwarantujemy 100% zdawalność lub zwrot pieniędzy.
  • Szkolimy w Poznaniu, Warszawie, Zabrzu i Katowicach.
  • Posiadamy akredytację TÜV Rheinland Polska.
  • Nasze kursy spełniają wszystkie niezbędne wymogi prawne.
  • W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje niezbędne materiały szkoleniowe oraz ma zapewniony poczęstunek (lunch, kawa, herbata).

  Kurs audytów energetycznych