Szkolenie na ładowarki teleskopowe

Wiedziałeś, że nie ma bardziej uniwersalnego pojazdu roboczego niż ładowarka teleskopowa? A czy wiesz, że dzięki uprawnieniom UDT możesz zostać pracownikiem niezastąpionym? Zamiast zamartwiać się, co będzie jutro, podnieś swoje kompetencje. Nie przegap okazji i zmień pracę, uczestnicząc w naszym szkoleniu na operatorów ładowarek teleskopowych z certyfikatem UDT!

Koszt kursu 350zł

Kurs na operatora ładowarek telesopowych:

 • teoretyczny w formie on-line (lub na życzenie kursanta – stacjonarnie),
 • stacjonarny na placu manewrowym należącym do naszej firmy.

Zainteresowany?

Zadzwoń: +48 888 817 777

Ładowarki teleskopowe - kursy UDT

Ładowarki teleskopowe a dozór techniczny

Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem zostały zaliczone do najwyższej, I kategorii WJO dla urządzeń specjalizowanych, więc nie mogą być obsługiwane przez operatorów z certyfikatem dla II i III kategorii urządzeń.

Przepisami, regulującymi zasady dozoru technicznego dla ładowarek teleskopowych są:

 • ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym,
 • rozporządzenie Ministra PiT z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego.

Te same regulacje dotyczą procedury uzyskiwania certyfikatu UDT na operatora.

Na podstawie przytoczonych przepisów ładowarki teleskopowe podlegają przeglądom:

 • okresowym, według określonego w ustawie harmonogramu,
 • doraźnym, (według potrzeb),
 • doraźnym powypadkowym, obowiązkowym w sytuacji poważnej awarii lub zdarzenia wypadkowego z udziałem urządzenia.

Przeglądy okresowe UDT mają na celu sprawdzenie stanu technicznego ładowarki teleskopowej, wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli, wydanie zaleceń na okres pokontrolny.

Potencjał ładowarek teleskopowych – skąd się bierze?

Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem są jednymi z najbardziej uniwersalnych urządzeń, wykorzystywanych w budownictwie, rolnictwie, logistyce a nawet górnictwie i hutnictwie. Mogą mieć ramię zamocowane „na sztywno” względem osi podłużnej pojazdu lub być wyposażone w platformę obrotową, co umożliwia im pracę dookólną, bez potrzeby manewrowania podwoziem. Kluczem do ich sukcesu operacyjnego jest jednak możliwość zastosowania wielorakiego wyposażenia, doczepianego do przegubu na końcu wysięgnika:

 • platform roboczych,
 • wideł do palet, wideł do bel (np. słomy),
 • klatek na materiały luzem,
 • haków i łańcuchów,
 • urządzeń mechanicznych z napędem hydraulicznym (młoty, nożyce),
 • łyżek, zgarniaków.

Niezależny napęd na wszystkie koła, wysoki prześwit oraz możliwość blokowania mechanizmu różnicowego sprawiają, że ładowarki teleskopowe potrafią poradzić sobie w nawet bardzo trudnych warunkach.

Wymagania

Uczestnik kursu na ładowarki teleskopowe powinien mieć ukończony 18 rok życia najpóźniej w dniu przystąpienia do egzaminu oraz posiadać minimum wykształcenie podstawowe.

Pytania egzaminacyjne

Zapoznaj się z pełną i kompletną listą pytań egzaminacyjnych UDT wraz z odpowiedziami dla kursu: Ładowarki teleskopowe.

Kliknij tutaj >>

Droga do uprawnień UDT na ładowarkę teleskopową

Aby zdobyć te certyfikat UDT należy odbyć szkolenie w naszej placówce a pretendent do uprawnień operatora, musi zdać egzamin przed państwową komisją złożoną z egzaminatorów UDT. Wydany przez Urząd Dozoru Technicznego dokument jest ważny we wszystkich krajach UE przez okres 5 lat od daty wskazanej w dokumencie.

W szkoleniu na operatora ładowarek teleskopowych i egzaminie mogą wziąć udział osoby, które:

 • mają ukończony 18 rok życia,
 • nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych i dysfunkcji natury psychologicznej, co muszą udokumentować zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy,
 • zdobyły wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • wniosły opłatę za kurs a następnie za egzamin.

Należy pamiętać, że opłata za egzamin nie jest wliczona w cenę kursu i należy uiścić ją oddzielnie, co reguluje art. 23 ust. 4 Ustawy o dozorze technicznym.

 

Formuła i program szkolenia na operatora ładowarek teleskopowych

Uczestnictwo w szkoleniu trwa 4 dni i składa się z dwóch bloków:
teoretycznego, odbywającego się w za pośrednictwem internetu lub w naszych salach wykładowych i praktycznego – na placu szkoleniowym.

W trakcie prelekcji kursanci zdobywają wiedzę o:

 • przepisach BHP, przepisach dozorowych UDT oraz obowiązkach operatora z nich wynikających,
 • rozpoznawaniu typów i osprzętu wózków jezdniowych napędzanych ze zmiennym wysięgiem,
 • bezpiecznym i efektywnym operowaniu ładowarką oraz organizowaniu miejsca jej pracy,
 • planowaniu i podejmowaniu działań, ograniczających ryzyko wypadku oraz sposobów komunikowania się z otoczeniem,
 • prowadzeniu dokumentacji technicznej ładowarki teleskopowej,
 • konserwacji i czynnościach kontrolnych urządzenia przed, w trakcie i po zakończeniu pracy.

Egzamin na operatora ładowarek teleskopowych

W części teoretycznej trwa on około pół godziny, w czasie której należy odpowiedzieć na pytania testowe. Po zaliczeniu testu, egzaminatorzy dopuszczają kandydatów do egzaminu praktycznego.

Ładowarki teleskopowe - kursy UDT

Jak przygotować się do egzaminu UDT?

Uzyskanie uprawnień UDT na operatora ładowarek teleskopowych jest wiąże się ze stosunkowo wymagającym egzaminem, dlatego przygotowujemy naszych słuchaczy w sposób możliwie najbardziej kompletny. Posiadamy doskonałe zaplecze kadrowe w osobach doświadczonych wykładowców i instruktorów, zapewniamy dobrą atmosferę, sprzyjającą przyswajaniu wiedzy oraz niezbędne materiały.

Pamiętaj, że to od Ciebie samego zależy, czy w odpowiedni sposób przygotujesz się do egzaminu, poprzez powtarzanie zagadnień z kursu i dbałość o odpowiedni wypoczynek przed samym egzaminem.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń: +48 888 817 777

zobacz pełne dane kontaktowe.

 

Lub zapytaj o kurs przez formularz

 

Lub wybierz odpowiedni kurs z listy poniżej i zapisz się od razu!

Aktualna lista kursów UDT naszego ośrodka szkoleniowego

Kliknij w wybrany kurs i zapisz się już teraz!
Gratulujemy!

Zapisałeś się na szkolenie

Sprawdź swój e-mail, w którym podaliśmy
wszystkie szczegóły.

Życzymy powodzenia!

16 wrz.
Ładowarki teleskopowe
Zabrze
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

Lokalizacja
ul. Wolności 345/802
41-800 Zabrze

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

16 wrz.
Podesty ruchome
Katowice
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

Lokalizacja
40-097 Katowice
ul. 3 Maja 15

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

17 wrz.
Wózki widłowe
Zabrze
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

NIP: 648 277-58-07
REGON: 362806636

Lokalizacja
ul. Wolności 345/802
41-800 Zabrze

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

20 wrz.
Wózki widłowe
Katowice
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

Lokalizacja
40-097 Katowice
ul. 3 Maja 15

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

21 wrz.
Ładowarki teleskopowe
Katowice
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

Lokalizacja
40-097 Katowice
ul. 3 Maja 15

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

22 wrz.
Ładowarki teleskopowe
Zabrze
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

Lokalizacja
ul. Wolności 345/802
41-800 Zabrze

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

23 wrz.
Wózki widłowe
Zabrze
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

NIP: 648 277-58-07
REGON: 362806636

Lokalizacja
ul. Wolności 345/802
41-800 Zabrze

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

24 wrz.
Podesty ruchome przejezdne
Zabrze
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

NIP: 648 277-58-07
REGON: 362806636

Lokalizacja
ul. Wolności 345/802
41-800 Zabrze

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

27 wrz.
Wózki widłowe
Częstochowa
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

Lokalizacja
42-217 Częstochowa
ul. Żwirki i Wigury 6/14

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

28 wrz.
Ładowarki teleskopowe
Opole
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

Lokalizacja
kurs online
nie musisz wychodzić z domu
#zostańwdomu i zdobądź uprawnienia

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

29 wrz.
Ładowarki teleskopowe
Kraków
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

Lokalizacja
ul. Jęczmienna 9
31-268 Kraków

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

30 wrz.
Ładowarki teleskopowe
Częstochowa
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

Lokalizacja
42-217 Częstochowa
ul. Żwirki i Wigury 6/14

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

30 wrz.
Podesty ruchome
Kraków
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

Lokalizacja
ul. Jęczmienna 9
31-268 Kraków

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności

01 październik
Wózki widłowe
Kraków
Dane uczestnikaNazwa firmy (opcjonalnie)

Organizator
Grupa Silesia sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 16
41-902 Bytom

Lokalizacja
ul. Jęczmienna 9
31-268 Kraków

Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

Polityka prywatności