Efektywne kursy UDT na wózki widłowe

Jeśli jesteś pracownikiem magazynu a czujesz się w nim jak piąte koło u wozu, pomyśl o podniesieniu swoich kwalifikacji i zostań operatorem wózka widłowego. Zdobądź uprawnienia UDT kategorii II WJO, uznanie przełożonych oraz podnieś swoje kwalifikacje. Skontaktuj się z nami a zobaczysz, jak w prosty sposób zdobyć lepiej płatną i lżejszą pracę.

Koszt kursu teoretycznego 450zł

Kurs na wózki widłowe:

 • teoretyczny w formie on-line (lub na życzenie kursanta – stacjonarnie),
 • stacjonarny na placu manewrowym należącym do naszej firmy.

Zainteresowany?

Zadzwoń: +48 888 817 777

Wózki widłowe - kursy UDT

Aktualna lista kursów UDT na WÓZKI WIDŁOWE naszego ośrodka szkoleniowego

Kliknij w wybrany kurs i zapisz się już teraz!
Gratulujemy!

Zapisałeś się na szkolenie

Sprawdź swój e-mail, w którym podaliśmy
wszystkie szczegóły.

Życzymy powodzenia!

Częstochowa

23 maj
Wózki widłowe
Częstochowa
Dane uczestnika
  Nazwa firmy (opcjonalnie)

  Organizator
  BHP LEX sp. z o.o.
  ul. Wolności 345/802
  41-800 Zabrze

  NIP: 626-297-96-72
  REGON: 241726641

  Lokalizacja
  42-217 Częstochowa
  ul. Żwirki i Wigury 6/14

  Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

  Polityka prywatności

  Katowice

  24 maj
  Wózki widłowe
  Katowice
  Dane uczestnika
   Nazwa firmy (opcjonalnie)

   Organizator
   BHP LEX sp. z o.o.
   ul. Wolności 345/802
   41-800 Zabrze

   NIP: 626-297-96-72
   REGON: 241726641

   Lokalizacja
   40-097 Katowice
   ul. 3 Maja 15

   Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

   Polityka prywatności

   Kraków

   23 maj
   Wózki widłowe
   Kraków
   Dane uczestnika
    Nazwa firmy (opcjonalnie)

    Organizator
    BHP LEX sp. z o.o.
    ul. Wolności 345/802
    41-800 Zabrze

    NIP: 626-297-96-72
    REGON: 241726641

    Lokalizacja
    ul. Jęczmienna 9
    31-268 Kraków

    Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

    Polityka prywatności

    Opole

    24 maj
    Wózki widłowe
    Opole
    Dane uczestnika
     Nazwa firmy (opcjonalnie)

     Organizator
     BHP LEX sp. z o.o.
     ul. Wolności 345/802
     41-800 Zabrze

     NIP: 626-297-96-72
     REGON: 241726641

     Lokalizacja
     kurs online
     nie musisz wychodzić z domu
     #zostańwdomu i zdobądź uprawnienia

     Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

     Polityka prywatności

     Zabrze

     29 maj
     Wózki widłowe
     Zabrze
     Dane uczestnika
      Nazwa firmy (opcjonalnie)

      Organizator
      BHP LEX sp. z o.o.
      ul. Wolności 345/802
      41-800 Zabrze

      NIP: 626-297-96-72
      REGON: 241726641

      Lokalizacja
      ul. Wolności 345/802
      41-800 Zabrze

      Kłopoty z formularzem? Zadzwoń! +48 888 817 777 +48 531 333 663

      Polityka prywatności

      Czym jest popularny „widlak”?

      To wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia. Składa się z podwozia, jednostki napędowej, nadwozia z kabiną lub bez i platformy podnośnikowej, napędzanej mechanicznie. Jest urządzeniem, przeznaczonym do jednego typu pracy – transportu bliskiego materiałów i urządzeń, przemieszczanych w poziomie i pionie, jak:

      • rozładunek palet, bel, szpul z samochodów ciężarowych,
      • zapełnianie i opróżnianie regałów paletowych,
      • przewożenie materiałów luzem w skrzyniopaletach,

      Parametrami, cechującymi wózki widłowe są:

      • udźwig – nawet kilka ton,
      • wysokość podnoszenia (do kilku metrów),
      • rodzaj napędu (spalinowe, elektryczne),
      • rodzaj napędu mechanizmu podnoszenia (hydrauliczne, hydrauliczno – mechaniczne),
      • budowa podwozia i sposób kierowania jazdą.

      Ustawa o dozorze technicznym z 21 grudnia 2000r. oraz jej przepisy wykonawcze, kwalifikują wózki jezdniowe podnośnikowe do kategorii II WJO, co sprawia, że są objęte dozorem pełnym a do ich obsługi wymagany jest certyfikat UDT. Co ważne, kategoria ta nie przewiduje możliwości transportu osób na platformie roboczej. Jedyną jednostką certyfikującą, realizującą zadania dozorowe i wydającą uprawnienia na terytorium Polski jest Urząd Dozoru Technicznego.

      Pełny dozór techniczny oznacza, że wózki jezdniowe podnośnikowe podlegają obligatoryjnym kontrolom okresowym oraz doraźnym zwykłym i doraźnym powypadkowym. Kontrole okresowe mają na celu sprawdzenie stanu technicznego, wypełnienie zaleceń z poprzedniej kontroli, sprawdzenie oznakowania ostrzegawczego i informacyjnego.

      Szkolenie i egzamin na operatora wózków widłowych

      Warunkiem niezbędnym do uzyskania uprawnień UDT w kategorii II WJO jest uczestnictwo w szkoleniu i uzyskanie zaświadczenia o jego odbyciu, wydawanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji.

      Komu dedykujemy kurs na wózki widłowe?

      Wszystkim osobom, które pragną poprawić swoją pozycję na rynku pracy lub zapewnić na nim lepszy start, pod warunkiem:

      • ukończenia 18 lat,
      • posiadania zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy operatora wózka widłowego,
      • legitymowania się wykształceniem co najmniej podstawowym,
      • dokonania opłaty za szkolenie.

      Wymagania

      Uczestnik kursu na wózek widłowy powinien mieć ukończony 18 rok życia najpóźniej w dniu przystąpienia do egzaminu oraz posiadać minimum wykształcenie podstawowe.

      Pytania egzaminacyjne

      Zapoznaj się z pełną i kompletną listą pytań egzaminacyjnych UDT wraz z odpowiedziami dla kursu: Wózki widłowe.

      Kliknij tutaj >>

      Organizacja szkolenia na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego

      Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy o prawidłowej obsłudze wózków widłowych i bezpiecznym organizowaniu ich pracy. Wśród poruszanych w jego trakcie zagadnień znajdziesz:

      • wiadomości o rodzajach wózków,
      • informacje o przepisach BHP i dozoru UDT,
      • wiedzę z zakresu technicznych aspektów budowy wózków, ich stateczności, mechanizmów roboczych i zespołów napędowych,
      • rodzajach zabezpieczeń, stosowanych w wózkach,
      • wiedzę o obowiązkach operatora w zakresie czynności konserwacyjnych i eksploatacyjnych przed pracą, w jej trakcie i po zakończeniu,
      • zajęcia praktyczne.

      W trakcie zajęć, odrębnie omawianym zagadnieniem jest procedura wymiany butli na propan techniczny, gdyż w ogromnej liczbie przypadków, widlaki są napędzanie tym właśnie paliwem.

      Zakończenie kursu i uzyskanie zaświadczenia nie jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji do obsługi wózka widłowego. Te, wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego, po zaliczeniu egzaminu państwowego UDT.

      Egzamin Urzędu Dozoru Technicznego

      Odbywa się na nasz wniosek (składany w imieniu osób egzaminowanych) i kierowany do terenowego oddziału UDT. Następnie spośród inspektorów, wybierana jest komisja egzaminacyjna i wyznaczany termin sprawdzenia wiedzy i umiejętności kandydatów na operatorów.

      Przebieg egzaminu na operatora wózków widłowych

      W pierwszej kolejności sprawdzana jest wiedza teoretyczna. Odbywa się to za pomocą testów jednokrotnego wyboru, w którym kandydaci zaznaczają poprawne odpowiedzi. Po zakończeniu części pisemnej i sprawdzeniu jej wyników, komisja sprawdza umiejętności praktyczne.

      Zaliczenie egzaminu UDT daje podstawę do wydania certyfikatu UDT do obsługi wózków widłowych. Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest zgłoszenie kandydata i wniesienie opłaty za egzamin, która nie jest wliczona w cenę kursu.

      Zainteresowany?

      Skontaktuj się z nami:

      Zadzwoń: +48 888 817 777

      zobacz pełne dane kontaktowe.

       

      Lub zapytaj o kurs przez formularz

        

       Lub wybierz odpowiedni kurs z listy na górze strony i zapisz się od razu!

       Wózki widłowe - kursy UDT

       Co zyskujesz po otrzymaniu uprawnień UDT operatora wózków kategorii II WJO?

       Wśród korzyści wymienić można chociażby możliwość obsługi wszystkich urządzeń z kategorii III WJO oraz podjęcia odpowiedzialnej, lepiej płatnej pracy. Ponadto uprawnienia UDT zachowują ważność we wszystkich państwach członkowskich UE i zrzeszonych w ramach umów o współpracy gospodarczej i handlowej, pomiędzy Unią Europejską a innymi krajami Świata.