F-gazy dla każdego

Wentylacja i klimatyzacja to rynek pracy o wciąż ogromnym potencjale zatrudnienia. Terminy oczekiwania na montaż urządzeń klimatyzacyjnych, sięgają nawet kilkunastu tygodni. By stać się częścią tego obiecującego rynku, konieczne jest posiadanie uprawnień na F-Gazy.

Zainteresowany?

Zadzwoń: +48 888 817 777

lub

Sprawdź terminy szkoleń F-gazy

Uprawnienia na F-GAZY

Uprawnienia na F-gazy

Co ważne, certyfikacja na F-Gazy, czyli fluorowane gazy cieplarniane i inne substancje zubażające warstwę ozonową (SZWO), dotyczy wszystkich osób i podmiotów, biorących udział w łańcuchu przepływu gazów fluorowanych. Dla zachowania całkowitej jasności sytuacji prawnej należy powiedzieć, że:

 • będąc monterem, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, konieczne jest posiadanie obu typów certyfikatów na F-Gazy,
 • monter, zatrudniony w firmie, zajmującej się klimatyzacją, musi posiadać certyfikat personalny a jego pracodawca – certyfikat firmowy.

Jeśli planujesz rozpocząć działalność związaną z montażem i uruchamianiem klimatyzacji, pomp ciepła, czy agregatów chłodniczych – koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą szkolenia na F-Gazy. Szkolimy monterów, osoby fizyczne i podmioty prawne.

Zakres czynności, objętych certyfikatem na F-Gazy dla firm, zajmujących się urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi i pompami ciepła, zawierającymi F-Gazy to:

 • instalowanie urządzeń,
 • konserwacja i serwis,
 • naprawa,
 • likwidacja.

Certyfikaty osobiste, wydawane dla monterów, będących osobami fizycznymi, dotyczą:

 • odzysku każdego rodzaju czynnika,
 • konserwacji i serwisowania urządzeń,
 • likwidacji,
 • naprawy,
 • kontroli szczelności urządzeń, zawierających min. 5 ton eqCO2 F-Gazu a w instalacjach hermetycznych i jako takie oznakowanych – 10 ton eqCO2 F-Gazu.

Uprawnienia na F-Gazy dla firm powinien posiadać co najmniej podmiot, występujący jako ostatnie ogniwo w łańcuchu w kontakcie z odbiorcą finalnym.>

Najlepsze szkolenia na F-Gazy – tylko u nas

Oferujemy szkolenia na uprawnienia do obrotu F-Gazami dla wszystkich osób i podmiotów, zajmujących się lub planujących rozpoczęcie działalności w obszarze chłodnictwa i klimatyzacji.

Nasze szkolenia przygotowaliśmy z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, dlatego ich zawartość merytoryczna jest kompleksowa i łatwa do przyswojenia. Przeprowadzamy je z użyciem prezentacji multimedialnych przez doświadczoną kadrę szkoleniowców. Udostępniamy uczestnikom także materiały praktyczne, co powoduje, że szkolenie jest ciekawsze.

Jak wygląda szkolenie na f-gazy?

Cały kurs na F-Gazy trwa jeden dzień a na jego program składają się:

 • wiadomości z zakresu sprawdzania i konserwacji urządzeń,
 • informacje o odzyskiwaniu F-Gazów z urządzeń stałych i mobilnych (samochody, chłodnie),
 • wiedza z zakresu montażu i napełniania instalacji.

Po zakończonym szkoleniu odbywa się egzamin, przeprowadzany przez naszą Komisję Egzaminacyjną, powołaną na mocy uzyskanego certyfikatu UDT jednostki egzaminacyjnej nr FGAZ-E/27/0013/19 Pozycja 8. Jego zwieńczeniem jest bezterminowo ważny certyfikat na F-Gazy.

Oferowane przez nas szkolenia są wygodne i elastyczne: organizujemy je w naszych ośrodkach, poprzez internet oraz w naszych siedzibach.

Jak wygląda egzamin?
Odbywa się w formie testu i przeprowadzany jest bezpośrednio po szkoleniu.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń: +48 888 817 777

lub

Sprawdź terminy szkoleń F-gazy

 

Lub zapytaj o kurs przez formularz

  Ważne informacje na temat uprawień dotyczących f-gazów

  Na mocy ustawy z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, każda osoba, która odzyskuje gazy cieplarniane z instalacji chłodniczych wagowo, do pojemników przenośnych na gazy skroplone, musi posiadać zaświadczenie o posiadanych do tych czynności kwalifikacjach. Jeżeli jeszcze go nie posiadasz – zapraszamy na szkolenie uzupełniające!

  Należy pamiętać, że Rozporządzenie Ministra Rozwoju z grudnia 2017r. Narzuca na osoby certyfikowane, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, związanej z obrotem F-Gazami.