• Kurs UDT: Podesty ruchome przejezdne
 • Kurs UDT: Wózki widłowe
 • Kurs UDT: Żurawie HDS
 • Kurs UDT: Ładowarki teleskopowe
 • Kurs UDT: Suwnice, wciągniki i wciągarki
 • Uprawnienia SEP - G1, G2, G3
 • Pomiary elektryczne w praktyce
 • F-Gazy
 • Kursy audytów i świadectw energetycznych
 • Montaż klimatyzacji w praktyce
 • Lutowanie twarde metodą 918
 • Napełnianie i obsługa butli
 • Lublin
 • Szczecin
 • Wrocław
 • Warszawa
 • Toruń
 • Płock
 • Poznań
 • Olsztyn
 • Łódź
 • Gdańsk
 • Białystok
 • Bielsko-Biała
 • Online
 • Katowice
 • Zabrze
 • Kraków
 • Opole
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa

Trochę historii UDT

Tradycja dozoru technicznego w Polsce sięga do 7 stycznia 1911r., kiedy to minister przemysłu i handlu Rosji zatwierdził statut Warszawskiego Stowarzyszenia dla dozoru nad kotłami parowymi. Jej kontynuatorem jest obecnie Urząd Dozoru Technicznego, który na mocy wielu przepisów, w tym głównie Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym oraz akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, posiada mandat do kontroli i certyfikacji w wielu dziedzinach działalności technicznej.

Dlaczego potrzebny jest dozór techniczny i systemy certyfikacji?

Zadania dozoru technicznego

Zacznijmy od świadomości. Niewielu ludzi rzeczywiście zdaje sobie sprawę z problematyki użytkowania urządzeń technicznych i towarzyszącymi jej dysfunkcjami w sferze bezpieczeństwa. Szczególnie dotyczy to podmiotów, prowadzących różnoraką działalność w dziedzinie techniki i technologii, dla których konflikt interesów na linii bezpieczeństwo – ekonomia, często przechyla szalę na rzecz korzyści biznesowych. Można powiedzieć, że w pewnym sensie, dozór techniczny stanowi swoiste przedłużenie regulacji prawnych, dotyczących ochrony zdrowia i życia w pracy, ale także użytkowania urządzeń technicznych.

Spośród wielu maszyn i oprzyrządowania, UDT skupia się między innymi na nadzorowaniu:

 • zbiorników i rurociągów ciśnieniowych i technologicznych,
 • urządzeń transportu bliskiego,
 • dźwigów, suwnic, żurawi,
 • bezciśnieniowych zbiorników i instalacji zbiornikowych, służących do magazynowania materiałów łatwopalnych, trujących i żrących,
 • kotłowni,
 • urządzeń do odzyskiwania par paliwa.

Czynności dozorowe UDT rozpoczynają się już na etapie przepisów wykonawczych do Ustawy o dozorze technicznym, które określają typy urządzeń, podlegających rejestracji i sprawowanej na jej podstawie kontroli.

Kwalifikowanie osób oraz certyfikacja procesów i urządzeń

Ważnym elementem podnoszenia poziomu bezpieczeństwa technicznego jest stosowanie przez nadzór techniczny kwalifikowania osób do pracy z urządzeniami, podlegającymi dozorowi. Proces ten ma swój początek w szkoleniach, prowadzonych przez jednostki akredytowane lub certyfikowane przez UDT. Ich zadaniem jest kształtowanie poziomu wiedzy, związanej z zagadnieniami użytkowania urządzeń i instalacji dozorowych oraz budowanie świadomości w sferze ochrony środowiska i zagrożeń dla ludzi.

Certyfikacja z kolei pozwala na stałe podnoszenie poziomu kultury technicznej i sprawowania kontroli nad procesami, urządzeniami oraz oddziaływaniem technologii na środowisko naturalne. Jednostką powołana do tych zadań jest UDT-CERT a w zakres jej działań wchodzi:

 • certyfikacja osób, systemów zarządzania, wyrobów,
 • ocena zgodności i znakowanie CE,
 • badania i ekspertyzy techniczne.

Sama certyfikacja jest oznaczeniem i potwierdzeniem na piśmie przez UDT zgodności urządzenia, procesu lub usługi ze specjalistycznymi wymogami, zawartymi w obowiązujących dokumentach odniesienia, jak normy i przepisy. Na ogół jest procesem dość złożonym i opatrzonym bardzo obszerną dokumentacją projektową i formalną.

Nie trudno zauważyć, że dozór techniczny, sprawowany przez Urzęd Dozoru Technicznego ma ogromny w pływ na otaczającą nas rzeczywistość. Choć większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, każdego dnia ocieramy się o działalność UDT jadąc windą, ruchomymi schodami w galerii, uruchamiając klimatyzację czy odkręcając grzejnik.

Zainteresowany zdobyciem uprawnień UDT?

Dlaczego potrzebny jest dozór techniczny i systemy certyfikacji?

Szkolenia UDT z wykwalifikowaną kadrą!

Oferujemy szkolenia UDT z wykwalifikowaną kadrą.

Zobacz jakie kursy UDT oferujemy!

lub

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!