Efektywny kurs z zakresu spawania

Popyt w zawodzie spawacza niezmiennie utrzymuje wysoki poziom. Jeśli szukasz atrakcyjnej, dobrze płatnej pracy, pomyśl o kursie spawacza! Gdy specjalizujesz się w tej profesji i masz dokładnie określone potrzeby, możesz podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć certyfikat spawacza w innej, niż Twoja wyuczona metoda. Zostań wysoko wykwalifikowanym specjalistą – spawaczem i zdobywaj z nami rynek pracy w Polsce i za granicą.

Zainteresowany?

Zadzwoń: +48 888 817 777

Kurs spawacza

Co daje nasze szkolenie na spawacza?

Zaznajomienie ze wszystkimi technikami spawalniczymi, cięcia i lutowania. Nasze szkolenia mają na celu przyuczenie kursantów do najpopularniejszych w Europie metod spawania, których numerację i nazewnictwo określa europejska norma PN-EN ISO 4063:2002:

 • metoda 135 (MAG) z użyciem topliwej elektrody w osłonie aktywnych gazów, stosowana głównie w przemyśle i budownictwie,
 • 136 – metoda MAG z drutem proszkowym,
 • aluminium – metoda 131 (MIG) z użyciem topliwej elektrody w osłonie gazów szlachetnych,
 • w osłonie argonu (TIG, WIG), niezwykle precyzyjna i poszukiwana metoda spawania w osłonie gazów szlachetnych z użyciem nietopliwej elektrody wolframowej,
 • elektrodą otuloną, czyli metoda 111 lub MMA, to jedna z najstarszych i najtańszych metod spawania elektrodą topliwą,
 • gazową – 311,
 • drutem samoosłonowym, metodą 114.

Kurs na spawacza jest dostosowany do głębokości zaznajomienia z zagadnieniami spawalniczymi uczestników i odbywa się na poziomach:

 • podstawowym,
 • ponadpodstawowym,
 • dla odnawiających uprawnienia.

Kurs spawalniczy nie ogranicza się jednak tylko do nauki technik spawania i cięcia. To także duży zasób wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie spawacza, prawidłowego organizowania stanowiska roboczego, elementów prawa a także praktyka w postaci wielu rodzajów ćwiczeń w zakresie zdobywania i doskonalenia technik spawalniczych. Szkolenie praktyczne prowadzone jest pod okiem doświadczonych fachowców we wszystkich pozycjach spawalniczych oraz kształtach łączonych elementów i rodzajach wykonywanych spoin.

Dla kogo jest nasza oferta kursu spawania?

Zapraszamy wszystkie osoby, które oczekują wysoce wyspecjalizowanych kursów, umożliwiających nabycie, poszerzenie lub podniesienie kwalifikacji a które:

 • ukończyły 18 rok życia,
 • mają wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • zdobędą zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza,
 • uzgodniły zakres szkolenia i opłaciły je.

Gdzie przeprowadzamy szkolenia na spawacza?

Wszystkie kursy odbywają się w naszych ośrodkach w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie i innych miastach. Ze względu na zróżnicowane potrzeby uczestników, czas trwania szkolenia ustalamy indywidualnie na podstawie zgłoszonej ilości technik i poziomu szkolenia. Orientacyjna długość kursu spawalniczego może wahać się od kilku do kilkunastu dni dla wybranej, jednej metody spawania.

Procedura nadawania uprawnień spawalniczych

Po zakończeniu szkolenia na spawacza uczestnicy składają egzamin teoretyczny ze znajomości:

 • technik i zasad spawania,
 • doboru materiałów,
 • przygotowania elementów łączonych,
 • stosowanych środków ochrony i organizowania stanowiska roboczego,

oraz praktyczny, w którym kursant może wykonać zadanie wykonania spoin:

 • w aluminium lub stali,
 • blachy albo rury,
 • spoiną doczołową lub pachwinową,
 • z użyciem wybranego przez siebie, zgodnie ze zdobytą wiedzą teoretyczną, materiału dodatkowego.

Po zaliczeniu egzaminu, uczestnik szkolenia na spawacza otrzymuje książeczkę i certyfikat, wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, honorowany w całej Unii Europejskiej.

Uzyskany certyfikat spawacza zachowuje ważność przez okres 2 lat.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń: +48 888 817 777

zobacz pełne dane kontaktowe.

 

Lub zapytaj o kurs przez formularz

  Kurs spawacza

  Istotne wskazówki

  Ze względu na wymaganie zachowania ciągłości uprawnień spawacza, zaleca się potwierdzanie co pół roku wykonywanej pracy. Pozwoli to, po upływie okresu ważności certyfikatu spawacza, odnowić go, zdając egzamin bez potrzeby ponownego szkolenia.