Instalacje fotowoltaiczne – rzetelny kurs dla wymagających

Potrzeba dywersyfikacji źródeł zasilania energią elektryczną, narastająca świadomość w dziedzinie ochrony środowiska i presja na obniżanie emisji gazów cieplarnianych, spowodowały gwałtowny rozwój zielonych technologii a w tym – fotowoltaiki. Stwarza to ogromną szansę na podjęcie ciekawej pracy w nowoczesnej dziedzinie gospodarki. Machinę fotowoltaiczną napędzają dodatkowo subwencje i ulgi podatkowe, które pozwalają obniżyć koszt wykonania instalacji.

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz doświadczenia i zdobądź uprawnienia kwalifikacyjne UDT oraz certyfikat Instalatora Urządzeń OZE.

Cena kursu – 950 zł/os.

Zainteresowany?

Zadzwoń: +48 888 817 777

lub

wyszukaj aktualnie prowadzone szkolenia: Fotowoltaika w praktyce

Fotowoltaika w praktyce

Z czym zapoznasz się podczas szkolenia z montażu instalacji fotowoltaicznych?

Wiedzą z zakresu teoretycznych podstaw projektowania i działania instalacji, jej montażu i uruchomienia, stosowanych zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu i użytkowaniu instalacji fotowoltaicznej, wiadomościami o konserwacji i przeglądach. Posłuży do tego odpowiednio dobrany pod kątem dydaktycznym oraz merytorycznym materiał szkoleniowy, zawierający:

 • informacje o elementach, wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej,
 • zasadach doboru falowników i elementów zabezpieczających,
 • projektowanie instalacji fotowoltaicznej – szacowanie potencjału fotowoltaicznego danej lokalizacji z wykorzystaniem portalu PVGIS,
 • wymiarowanie instalacji fotowoltaicznej i oszacowanie produkcji energii elektrycznej,
 • opis procedur zgłaszania i zawierania umów podłączenia mikroinstalacji PV do sieci elektronergetycznej.
 • wiedzę z zakresu czynności montażu instalacji,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej on-grid i off-grid,
 • monitorowanie działania i parametrów instalacji fotowoltaicznej,
 • procedury postępowania podczas przyłączania instalacji do systemu elektroenergetycznego i wymaganych w związku z nim dokumentów,
 • elementy prawa energetycznego,
 • podstawy budowy pokryć dachowych i stosowanych systemów montażowych.

Oprócz wiadomości teoretycznych, oferujemy także praktyczną część szkolenia z montażu fotowoltaiki, obejmującą podstawowe czynności przy wykonywani instalacji. Rozbudowany program szkolenia oraz stosowane urozmaicone metody dydaktyczne w postaci prezentacji i multimediów, gwarantują bardzo wysoki poziom przyswajalności materiału i, w konsekwencji, zdawalności egzaminu!

Kto może skorzystać ze szkolenia na montaż instalacji fotowoltaicznych?

Każda osoba, dla której liczy się chęć lub potrzeba podnoszenia kwalifikacji, poszerzania horyzontów rozwoju zawodowego, niezależnie od wykonywanej profesji i poziomu wykształcenia. Polecamy także skorzystanie z kursów na uprawnienia SEP, oraz kursu na pomiary elektryczne, które mogą być dodatkowym atutem, pozwalającym na samodzielne sprawdzenie i uruchomienie instalacji. Wymagane jest ukończenie 18 roku życia i wniesienie opłaty za szkolenie.

Gdzie szkolimy?

Nasze doskonale przygotowane kursy montażu instalacji fotowoltaicznych przeprowadzamy w Naszych ośrodkach w Katowicach, Warszawie, Gdańsku, Olsztynie i Wrocławiu a także, w części dotyczącej teorii on-line. Istnieje także możliwość zorganizowania szkolenia tylko dla klienta w jego siedzibie i dogodnym dla Niego terminie.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń: +48 888 817 777

lub

wyszukaj aktualnie prowadzone szkolenia: Fotowoltaika w praktyce

 

Lub zapytaj o kurs przez formularz

  Certyfikacja

  Osoby, które ukończą szkolenie i uzyskają pozytywny wynik egzaminu, składany przed naszą Komisją Egzaminacyjną, otrzymują dwa bezterminowo ważne dokumenty:

  • świadectwo kwalifikacji UDT,
  • certyfikat Instalatora urządzeń i instalacji OZE.

  Oba dokumenty mają moc prawną w UE oraz niektórych krajach, z którymi Wspólnota Europejska współpracuje w ramach umów gospodarczych i handlowych.